Notesy, kalendarze, wizytowniki Lediberg

Piątek, 2020.01.24Certyfikacja PEFC™

 
PEFC™ (Programme for Endorsement of Forest Certification Schemes - Program Zatwierdzenia Systemów Certyfikacji Leśnej) jest niezależną, pozarządową organizacją non-profit, utworzoną w celu wspierania zasad zrównoważonej gospodarki leśnej, poprzez
certyfikację wykonywaną przez niezależne jednostki.
Surowce używane do produkcji wyrobów oznakowanych znakiem PEFC™ pochodzą z lasów zarządzanych odpowiedzialnie. Łańcuch dostaw jest oparty na dobrowolnej certyfikacji, której celem jest zapewnienie możliwości identyfikacji surowca i miejsca jego pochodzenia. Promując korzystanie z wyrobów z certyfikatem PEFC™ i pochodzących z recyklingu Lediberg pomaga chronić lasy oraz propaguje zrównoważone wykorzystanie surowców leśnych. Lediberg posiada certyfikat PEFC™ o numerze 22854.

 

 

Certyfikacja FSC®

FSC® (Forest Stewardship Council A.C. - Rada ds. Dobrej Gospodarki Leśnej) to międzynarodowa, niezależna organizacja typu non-profit promująca odpowiedzialne gospodarowanie zasobami leśnymi świata. FSC® skupia właścicieli i zarządców lasów, organizacje społeczne i przyrodnicze, firmy przetwórstwa drzewnego i papierniczego, sieci handlowe oraz osoby prywatne, działających w ramach partnerstwa w celu poprawy gospodarki leśnej na całym świecie.
 
Certyfikacja FSC® ma na celu ustanowienie wiarygodnego ogniwa między odpowiedzialną produkcją i konsumpcją produktów leśnych, umożliwiając konsumentom oraz przedsiębiorcom podejmowanie świadomych decyzji zakupowych. Celem certyfikatu kontroli pochodzenia produktu jest zapewnienie Klienta, iż surowiec użyty do produkcji wyrobów noszących logo FSC® jako znak towarowy
pochodzi z lasów o dobrej gospodarce leśnej, niezależnie certyfikowanych zgodnie z zasadami FSC®.
W marcu 2011 roku cała Grupa Lediberg uzyskała certyfikację zgodnie ze standardami FSC® Multisite, otrzymując kod CQ-COC-000036.
 

MinE, Made in Europe

Produkty Grupy Lediberg produkowane są w Europie, zgodnie z prawem pracy i prawami człowieka, według regulacji ustanowionych przez Komisję Europejską. Od naszych dostawców i kooperantów oczekujemy certyfikatów lub oświadczeń dotyczących przestrzegania etycznych i moralnych standardów rynku pracy, zgodnie
z aktualnymi przepisami Unii Europejskiej.

Nowa polityka FSC®

W marcu 2011 roku Grupa Lediberg uzyskała certyfikację zgodnie ze standardami FSC® Multisite. Wykazując swoje zobowiązanie do przestrzegania wartości FSC®, przekazujemy nową politykę FSC® pracownikom, kontrahentom, dostawcom oraz osobom trzecim, stosując się do nowego standardu FSC-STD -40-004 wersja 2.1, obowiązującego od 1 października 2012.

 

 

STEP - Sensible to Environmental Protection

 

Grupa Lediberg zawsze wykazywała dużą wrażliwość na ochronę środowiska. Poprzez swoje zaangażowanie w zrównoważony rozwój polityki przemysłowej, procedur i procesów wewnętrznych, na przestrzeni lat Grupa uplasowała się w czołówce branży. Fundamentalną wartością etyki biznesu jest odpowiedzialne zarządzanie zasobami środowiska naturalnego. Stanowi ono punkt wyjścia każdej strategicznej decyzji podjętej przez spółki Grupy, nadrzędny w bieżącej działalności. Zaangażowanie Grupy w ochronę środowiska jest widoczne w doborze surowców i dostawców – tych, które najlepiej odpowiadają na potrzeby zrównoważonego zarządzania środowiskiem. Dlatego właśnie produkty Lediberg obrandowane są znakiem STEP – to nasza gwarancja na rzecz wspólnego dobra.
  Lediberg Sp. z o. o.
site by Linet