79 Astro

79-503-A
503-A
 
79-500-A
500-A
79-500-B
500-B
79-503-A
503-B
79-508-A
508-A
79-508-B
508-B
 

A - tłoczenie Alfa
B - tłoczenie Beta